GGD Rapporten

GGD
Op 1 januari 2005 werd de Wet Kinderopvang ingevoerd. Deze wet eist dat verantwoorde kinderopvang geleverd wordt door kinder-centra. Toezichthouders van de GGD voeren in opdracht van de gemeenten het toezicht uit, maar de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de kinderopvang ligt bij de kindercentra zelf. Onze vestigingen worden jaarlijks door de GGD volledig of op kernzaken geïnspecteerd. Naar aanleiding van een inspectie wordt door de toezichthouder van de GGD een inspectierapport opgesteld.

Hieronder kunt u onze meest recente GGD rapporten inzien:

Kinderdagverblijf Olleke Bolleke locatie Kelderswerf

Kinderdagverblijf Olleke Bolleke locatie Caegh

Kinderdagverblijf Olleke Bolleke locatie Hensbroek

Alles Kids locatie Kelderswerf

Alles Kids locatie Caegh

Alles Kids locatie Hensbroek

Het Clubhuis

Aanmelden

Wanneer u snel informatie wilt hebben over het aanmelden van uw kind kunt u hieronder uw gegevens invoeren en nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op!