Obdam – De Caegh

Kinderdagverblijf Olleke Bolleke
Buitenschoolse opvang Alles Kids
Laan van Meerweijde 2
1713 BM Obdam
Tel. 06 209 11 186
Naast basisschool De Caegh


Kinderdagverblijf

  • Op deze locatie hebben wij op het kinderdagverblijf twee opvanggroepen. Er worden op de verticale groep maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen.

  • Op de peutergroep wordt tijdens schooltijd opvang geboden aan maximaal 12 kinderen van 2 en 3 jaar.


Buitenschoolse opvang

  • Er is één buitenschoolse opvangruimte. In deze ruimte worden maximaal 16 kinderen opgevangen van 4 tot (en met) 7 jaar / tot en met groep 3 van de basisschool.
  • Verschillende vormen van buitenschoolse opvang:
    • Voorschoolse opvang
    • Naschoolse opvang
    • Hele dag opvang in vakanties en op studiedagen

Informeert u gerust verder naar onze mogelijkheden tot flexibele opvanghalve dagen opvang, vervroegde opvang vanaf 6.30 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur.

Informatie aanvragen

15 + 7 =