Beleid Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een belangrijk instrument dat pedagogisch medewerkers ondersteunt bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het protocol is ontwikkeld om de pedagogisch medewerkers te helpen bij het
herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het inschatten van de ernst van de situatie, en het nemen van passende acties om de veiligheid en het welzijn van betrokkenen te waarborgen.

Leest u hier meer over ons Beleid Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf)

Informatie aanvragen

11 + 3 =