Verticale groepen

Onze kinderdagverblijfgroepen zijn verticaal ingedeeld. Dat wil zeggen dat de kinderen van 0 tot 4 door elkaar heen geplaatst zijn. Wij zien veel voordelen aan de verticale groepen:

  • Een kind heeft de hele voorschoolse opvangperiode dezelfde leidsters en kinderen om zich heen. Dit is voelt voor een kind erg veilig en vertrouwd.
  • De leidsters kennen de kinderen goed en kunnen goed inspelen op individuele behoeften.
  • De jonge kinderen leren van oudere kinderen en de oudere kinderen leren de jongere kinderen helpen.
  • Kinderen leren rekening houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden
  • Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan diverse activiteiten deelnemen; een dreumes die al toe is aan een peuterspelletje kan met peuters meedoen. En andersom: een dreumes die wat minder goed meekomt kan spelen met de babymaterialen.
  • Achterstanden in de ontwikkeling van de kinderen vallen minder op, hierdoor worden deze kinderen minder snel een buitenbeentje.
  • Ouders hebben meerdere jaren met dezelfde leidsters te maken waardoor een betere vertrouwensrelatie kan ontstaan.
  • Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar op de groep geplaatst worden. De thuissituatie wordt meer nagebootst.

Informatie aanvragen

4 + 15 =