Verticale groepen

Onze kinderdagverblijfgroepen zijn vooral verticaal ingedeeld. Dat wil zeggen dat de kinderen van 0 tot 4 door elkaar heen geplaatst zijn. Wij zien veel voordelen aan de verticale groepen:

  • Een kind heeft de hele voorschoolse opvangperiode dezelfde pedagogisch medewerkers en kinderen om zich heen. Dit is voelt voor een kind erg veilig en vertrouwd.
  • De pedagogisch medewerkers kennen de kinderen goed en kunnen goed inspelen op individuele behoeften.
  • De jonge kinderen leren van oudere kinderen en de oudere kinderen leren de jongere kinderen helpen.
  • Kinderen leren rekening houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden
  • Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan diverse activiteiten deelnemen; een dreumes die al toe is aan een peuterspelletje kan met peuters meedoen. En andersom: een dreumes die wat minder goed meekomt kan spelen met de babymaterialen.
  • Achterstanden in de ontwikkeling van de kinderen vallen minder op, hierdoor worden deze kinderen minder snel een buitenbeentje.
  • Ouders hebben meerdere jaren met dezelfde pedagogisch medewerkers te maken waardoor een betere vertrouwensrelatie kan ontstaan.
  • Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar op de groep geplaatst worden. De thuissituatie wordt meer nagebootst.

Op kinderdagverblijf locatie Caegh en locatie Hensbroek bieden we op sommige dagdelen naast verticale opvang ook peuteropvang aan.

Informatie aanvragen

11 + 10 =