Beleid ziekte, medicijnen en ongevallen

De meeste kinderen zijn regelmatig verkouden of ziek. Zij moeten hun weerstand nog opbouwen. Kinderen die ziek zijn, hoeven niet in alle gevallen thuis te blijven. Zij mogen naar de opvang komen, tenzij zij zoveel extra aandacht nodig hebben, dat wij dat niet kunnen geven.
Als uw kind ziek wordt tijdens de opvang zult u door de pedagogisch medewerkers op de hoogte worden gebracht. Of uw kind kan blijven hangt af van de ernst van de ziekte. In sommige gevallen kunt u dus gebeld worden met de vraag om uw kind op te komen halen.

Bij Olleke Bolleke geven wij geen koortsonderdrukkende middelen zoals zetpillen en paracetamol. Wij gaan er van uit dat koorts een functie heeft en kunnen het kind niet goed in de gaten houden wanneer het bijvoorbeeld paracetamol gehad heeft. Andere noodzakelijke medicijnen kunnen wij vaak wel geven. Als een kind medicijnen nodig heeft die op de opvang toegediend moeten worden, moeten ouders een medicijnformulier invullen.
Ondanks dat de pedagogisch medewerkers uw kind zo goed mogelijk in de gaten houden, kan het gebeuren dat een kind valt of zich bezeert. In dat geval wordt ons ongevallenprotocol gevolgd en een ongevallenregistratieformulier ingevuld.

Lees verder over het ziekte, medicijn en ongevallen beleid (pdf)

Download hier het medicijnformulier (pdf)

Informatie aanvragen

4 + 4 =