Olleke Bolleke, een wereld om naar uit te kijken

Kinderopvang Olleke Bolleke staat voor kwaliteit. Onze opvang is huiselijk en vertrouwd, maar ook veilig en verantwoord. Wij werken uitsluitend met professionele pedagogisch medewerkers en hebben veel ervaring. Geen wonder, want we bestaan al sinds 1990. Onze pedagogisch medewerkers worden ondersteund door huishoudelijk medewerkers. Olleke Bolleke wordt in de dagelijkse praktijk bestuurd door een managementteam.

Bij ons staat het kind en diens belevingswereld centraal. De begeleiding van de kinderen sluit aan op het kind als individu, met eigen kenmerken en behoeften, terwijl ook het groepsgebeuren gestimuleerd wordt.

Naast geborgenheid en verzorging leggen wij het accent van de begeleiding op spel, fantasie en expressie. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt en daarom hanteren wij vaste rituelen. Het dagprogramma zorgt voor een herkenbaar ritueel van spelen, eten, drinken, verschonen en rusten.

Wij benaderen kinderen positief door de kinderen te belonen, te stimuleren, naar ze te luisteren en ze te respecteren. Voor de ontwikkeling van ieder kind is een veilige en vertrouwde sfeer noodzakelijk, waarin wederzijds respect en vertrouwen een grote rol spelen. Ieder kind heeft daarbij het recht om zichzelf te zijn, en om serieus genomen te worden.