Pedagogisch beleid

Op onze locaties wordt gewerkt aan de hand van een pedagogisch beleid. In dit beleid kunt u lezen hoe wij met kinderen omgaan en waarom we dat zo doen. Ook zorgt het voor eenduidigheid en structuur binnen onze organisatie. Olleke Bolleke wil kwalitatief goede opvang bieden. Daarom stellen wij eisen aan ons pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan, blijven wij kritisch kijken naar ons pedagogisch handelen en evalueren we ons pedagogisch beleid regelmatig.

Hier vindt ons pedagogisch beleid (pdf)

Informatie aanvragen

14 + 3 =