Wennen

Naar de kinderopvang gaan, kan een grote stap zijn voor u en uw kind. Daarom komt uw kind eerst twee dagdelen wennen om rustig kennis te maken met de pedagogisch medewerkers en kinderen van de groep waar uw kind heen gaat. Samen met de pedagogisch medewerkers van uw kind worden wenafspraken gemaakt. Voor het eerste wendagje wordt ook nog een wengesprek ingepland. Tijdens dit gesprek wordt alle belangrijke informatie rondom uw kind en de opvang uitgewisseld.

Lees verder over het wennen (pdf)

Informatie aanvragen

5 + 10 =