Opzeggen

Klanten kunnen tussentijds het contract schriftelijk opzeggen bij het management. Er wordt een opzegtermijn van één maand gehanteerd. Wanneer de opvang van het kind wordt beëindigd, wordt door de ouders/verzorgers een eindevaluatieformulier ingevuld. Op verzoek van ouders/verzorgers kan ook een eindgesprek plaatsvinden.

Informatie aanvragen

12 + 6 =