Oudercommissie

Kinderopvang Olleke Bolleke heeft één centrale oudercommissie waarbinnen alle kinderdagverblijf- en buitenschoolse opvangvestigingen vertegenwoordigd zijn. De oudercommissie bevordert de communicatie tussen ouders, management en het team en fungeert als aanspreekpunt voor alle ouders. De oudercommissie geeft advies over bepaalde beleidszaken en heeft ook een praktische taak: het helpen van pedagogisch medewerkers bij het organiseren van feesten, uitjes, etc.

Wat zijn de taken van de oudercommissie?

  • Bevorderen communicatie
    De belangrijkste taak die wij ons voor ogen stellen is het bevorderen van de communicatie tussen ouders, management en pedagogisch medewerkers. Dit klinkt mooi, maar wat betekent dit voor u als ouders? De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor alle ouders. Zit u ergens mee met betrekking tot uw kind op Olleke Bolleke, de gang van zaken op de groep, het beleid enz., dan bespreekt u dat eerst met de pedagogisch medewerkers of het managementteam. Komt u er niet uit of wilt u uw waardering uitspreken maar u weet niet hoe? Dan kunt u terecht bij de oudercommissie. Samen kunnen we er over praten. De oudercommissie zal dit terugbrengen naar het management of de pedagogisch medewerkers.
  • Pedagogisch beleidsplan
    De tweede belangrijke taak is dat we zicht houden op het pedagogisch beleidsplan. In het beleidsplan staat geschreven welke visie Olleke Bolleke hanteert met betrekking tot de opvoeding en verzorging van onze kinderen. De oudercommissie houdt er zicht op dat deze visie ook uitgevoerd wordt in de dagelijkse gang van zaken op de groep.
  • Praktische taak
    De derde taak van de oudercommissie is een praktische. Het is de bedoeling om samen met de pedagogisch medewerkers te helpen bij het organiseren van onder andere themabijeenkomsten, uitjes, nationale voorleesdag, opa- en omadagen, enz.

Contact
Wilt u meer weten over de oudercommissie? Of heeft u ideeën of suggesties? U kunt altijd één van de oudercommissieleden aanspreken of met hen mailen via oc_olleke@hotmail.com

Informatie aanvragen

2 + 9 =